Translation by David Nguyen

Trong nhiều năm nay nhiều người trên trái đất đã nói về sự lên cao . Nhiều người nói rằng người hành tinh sẽ đến trái đất và mang những linh hồn tốt đi. Những người khác đã dự đoán rằng chỉ những nhóm nhà thờ nhất định nào đó sẽ tăng lên cao khi Linh hồn Christ trở lại. Sự thật là loài người có thể tăng lên, tuy nhiên, nhiều linh hồn sẽ không vì họ sẽ không nâng sự rung động của họ lên cao hơn.

Vành đai năng lượng Phôtôn, Tinh thần Christ đang giúp đỡ sự rung động của con người trên hành tinh này tăng lên. Nhiều linh hồn sẽ không chịu được năng lượng bậc cao này trừ phi họ bỏ sạch ra khỏi những tắc nghẽn của họ và biết kiểm soát thân thể, tinh thần và tinh thần vật lý và cảm xúc của mình. Hàng triệu những linh hồn trên trái đất này đã bị bẫy, họ trở lại nhiều hóa thân trong luân hồi vì không thể bỏ đi sự rung động này bởi vì họ thiếu kiến thức về Chakras và mục đích của họ. Họ thiếu kiến thức của kí ức của những cuộc sống trong quá khứ, và tự giữ mình trong bóng tối, chỉ đạt được niết bàn hay hoà bình giữa những thời gian sống. Họ phải trở đi trở lại trong luân hồi. 2000 năm trước đây, linh hồn Christ đến và xuyên qua Jesus; ông ta là một môi trường và thầy thuốc. Ông ta được biến dạng như nhiều môi trường làm ngày hôm nay, và trong lút đó ông đã mang với ông năng lượng Vành đai Phôtôn. Ngày hôm nay nó đang được làm lại một lần nữa để giúp đỡ loài người nâng cao sự rung động của họ. Thật đáng buồn, vì những giáo điều của chúa Jesus đã được thay đổi ra ngoài ý nghĩa nguyên bản của nó. Để giúp đỡ loài người, nhiều nhà tiên tri khác cũng đã nói và đã mang năng lượng và những thông báo mới từ những Masters đến cho loài người, nhưng tất cả đã được giải thích một cách sai lầm.

Thông báo đang được nói lần nữa trong hy vọng là loài người sẽ nghe. Cho những người đang tìm sự trợ giúp tinh thần, cho những người không có sự suy nghĩ tiêu cực và đen tối. Cho những người có tình thương cho con người , họ không có ác cảm cho kẻ khác chỉ vì họ bị những thất bại, và cho những người đang đi theo sau ánh sáng và không phán xử người khác, cuối cùng họ sẽ rời bỏ trái đất này, để không bao giờ trở lại. Họ sẽ đi đến sự rung động ở một bậc cao, ra khỏi đen tối, và Họ sẽ thành một với Hiện thân của đấng Tối cao hay Chúa trời. Cái điều này sẽ xảy ra cho mọi linh hồn đã nâng sự rung động của họ lên cao trong hiện thân hiện tại. Cho những người đã không nâng cao sự rung động của họ và không chú ý đến thông báo của những người Masters, họ sẽ ở lại trái đất một lần nữa. Để phải sống trong luân hồi trong thời gian nghìn năm nửa, cho đến khi một năng lượng khác đến để biến đổi và giúp đỡ những người muốn ra đi khỏi trái đất này.

Nhiều người đang ra khỏi trái đất trong thời gian này đã có tình anh em với người không gian qua nhiều hiện thân luân hồi của quá khứ. Họ đến để nhìn và để dạy. Có một lần họ trộn lẫn năng lượng của họ với loài người với Bản ngã bậc cao của họ, hòa trộn với bản ngã của con người thời nguyên thủy. Phần động vật của loài người, và con cái kế tiếp bị ràng buộc với trái đất này. Sống trong vòng luân hồi, để thử giải phóng cái bản ngã của chính mình. Thật sự cố gắng hòa trộn với bản ngã bậc cao, nhưng không thể làm được, vì sự rung động của trái đất không đủ cao.

Sự việc này đang thay đổi và loài người có cơ hội để thay đổi. Những lực lượng đen tối cũng đang tụ lại, đợi để chộp lấy những người muốn thay đổi. Nhiều người sẽ bị cám dỗ và đi thụt lùi, nhưng nhiều người khác tiến đi, lên cao và hòa trộn với linh hồn Thiên thần và Chúa trời, để lại Trái đất này mãi mãi. Thời gian thì ít, mà linh hồn cần tới sự tiếp xúc thì rất nhiều. Nhiều từ đã được nói và viết, nhưng loài người còn chôn đầu của họ trong cát. Nhiều channels đã được gửi đến nhưng họ không được nghe đến họ vì loài người thích bóng tối và đã quên ánh sáng là như như thế nào. Nó không phải giọng hát của những thánh ca hay những lời cầu nguyện của tính đồ. Mà cũng không phải việc đi theo sau một giáo phái hay thờ cúng một cách đặc biệt. Mà nó là việc sống thành thực với chính mình, giáp mặt với tiêu cực hay bóng tối, nhìn thấy cái tốt trong mỗi linh hồn, không xét đoán kẻ khác. Đó là một sự bình an trong tâm hồn vượt qua mọi sự hiểu biết.

Để cho chính bạn được dẫn tới ánh sáng, để cho ánh sáng xuyên qua, và phần thưởng sẽ là sự bình an trong tâm hồn. Hãy cho chính bạn được dẫn đi ra khỏi trái đất, đi đến sự rung động bậc cao và tới một họp mặt ra ngoài bất cứ cái gì bạn đã từng biết. Nó có thể bắt đầu từ bây giờ. Bạn có thể kinh nghiệm sự bình an trong tâm hồn đó. Bạn chỉ cần quay về với ánh sáng, ra khỏi mọi lời phê bình, phán xử của kẻ khác, khônh bị nhụt thân cảm xúc ràng buột, hiểu và tuân theo luật tâm linh. Thương loài người qua trái tim của bạn, và sẵn sàng để tiến lên trên con đường tâm linh. Cái cửa này không dễ dàng để mở, chúng tôi đã gửi nhiều thày để giúp bạn, họ ở khắp nơi và nếu bạn hỏi bạn sẽ được dẫn tới họ. Nó có nghĩa rằng bạn phải giáp mặt với chính bản thân mình, và cho phép nó ra đi. Rồi bạn sẽ lên tới sự rung động bậc cao.

Di Lặc.