Translation by David Nguyen

Đúng ra bạn phải có sự phong phú và giàu có trong cuộc sống của các bạn. Đúng, trong mỗi người, tuy thế bạn không biết điều này và nhiều bạn làm sự phong phú và giàu có ngừng lại bởi sự nghĩ của mình. Có một quan niệm chung là một số người được sinh ra với sự phong phú và giàu có và những người khác phải đau khổ và thiệt thoài. Đây không đúng. Thượng đế đả tạo ra mọi người được giống nhau, tất cả các bạn có thể có sự phong phú và giàu có trong cuộc sống của mình. Bạn chỉ cần tạo ra nó. Đúng, một số bạn có những bài học để học về đề tài này, có người tìm thấy nó khó hơn những người khác để tạo ra điều này, nhưng nó không phải là một vấn đề và bạn sẽ tìm thấy sự phong phú và giàu có đó.

Bạn tiêu phí rất nhiều thời gian Trái đất bằng việc sống trong quá khứ, không tin tưởng vào chính bạn, có sự nghi ngờ về những khả năng của mình, vân vân. Bạn không thể thay đổi cái gì đả qua, tại sao phải quá lo vì nó. Khi bạn cho quá khứ đi qua, bạn có thể tạo ra tương lai một cách tốt đẹp hơn nhiều. Năng lượng sẽ ở đó giúp đỡ bạn bởi vì nó không bị tiêu phí trên quá khứ. Sự phong phú và giàu có mà bạn phải có sẽ bắt đầu biểu lộ vào cuộc sống của các bạn bằng nhiều cách. Có những người nghĩ rằng sự phong phú và giàu có là sai, một người không nên có sự phong phú và giàu có. Làm sao một người có thể đạt tới những thứ họ muốn nếu họ không có sự phong phú và giàu có? Thử nghĩ đến cái mà ta có thể làm được nếu ta có những phương tiện, nó làm cho một cuộc sống đáng yêu. Không có gì sai với sự phong phú và giàu có, bạn sẽ làm gì với nó mới là quang trọng. Hảy nghĩ về việc ở nơi nào trong cuộc sống, các bạn thích có sự phong phú và giàu có và sau đó hảy cho những suy nghĩ sai lầm liên quan vùng đó ra đi. Rồi bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi. Nó thật sự rất đơn giản.

Di Lặc.