Translation by David Nguyen

Tôi đã được hỏi về mục đích của sự có mặt của tôi trên trái đất ở thời gian này. Rốt cuộc nó đã được hỏi, đả có rất nhiều thày và những channels". Tôi đồng ý với sự phát biểu cuối cùng, nhưng chỉ cho bạn biết là trên trái đất này có rất nhiều linh hồn. Trong sự viết về sự Thật, Tôi viết về mọi người là một cá nhân, về việc tìm thấy con Đường đi của riêng mình. Mọi người điều có thày tinh thần của họ. Có người tìm thấy nó ở Misprint Baba, những người khác trong Đạo Thiên Chúa, Có người tìm thấy nó trong Lòng tin Baha'. Những người khác trong những lòng tin hay những người khác. Trên trái đất có một tục ngữ là khi một học sinh sẵn sàng rồi thì họ sẽ tìm thấy thày. Tôi là một thày giáo, và trường học của tôi là thế giới xuyên qua mạng Internet, và qua sự tiếp xúc cá nhân với người giúp đỡ của tôi, Margaret. Nhiều người gọi cho tôi " Thày Giáo của Thế giới " và tôi chỉ là vậy. Đó là cái tên tôi đã được gọi trước đây. Tôi đã nói xuyên qua nhiều người trên trái đất này, tuy nhiên, Margaret là người mà tôi bây giờ đang nói xuyên qua và làm việc với tôi. Chúng tôi đả làm việc cùng nhau qua nhiều hiện thân trước đây, và mặc dù chúng tôi đả làm việc cùng nhau trong quá khứ , cô ấy không phải thường xuyên nghe tôi, mà chỉ thích nghe theo bản thân của riêng mình. Chỉ trong hiện thân này cô ấy đã nghe và đi theo cách của chúng tôi trong những vương quốc tinh thần.

Cái này đã không mang cô ấy ra khỏi sự tự nguyện của m ình, xa với nó, cô ấy có sự lựa chọn tương tự như trước đây, nhưng cô ấy đã học nghe sự sẵn sàng bên trong và đi theo sau nó, và công việc cô ấy đã đến đây để làm. Cô ấy không phải là người đặc biệt, và tôi củng như vậy, chúng tôi là những người đưa tin của Thượng đế đã đến đây để dạy. Sẽ có nhiều người sẽ nhìn thấy những lời dạy của tôi và những lời dạy của tôi sẽ đánh thẳng vào tim của họ, họ sẽ đoán nhận ra thày giáo mình và sau đó chờ đợi và coi mỗi channeling mới. Họ có thể thậm chí muốn gặp tôi. Hoặc bằng cách thu xếp cho tôi đi đến họ, hoặc cho họ đến tôi, nhưng họ sẽ không có sự ngập ngừng. Những lời dạy của tôi sẽ được đoán nhận trong linh hồn của họ.

Cho người khác, họ sẽ tiến lên và tìm thấy thày giáo mà sẻ nói với họ. Mỗi linh hồn có thày giáo của riêng mình, có linh hồn kiếm đựợc thày giáo, và có những linh hồn khác sẽ không. Nhiều người không đoán nhận thày giáo đó bởi vì họ có một Bản thân quá mạnh mẽ. Vì cả hai chúng tôi hoạt động với Thượng đế, xuyên qua tôi, Margaret có thể channel một sự rung động cao của năng lượng. Đây là nhiều năng lượng để chữa bệnh kỳ diệu nhất, và nhiều người trong không gian của chúng ta có những nhiều sự biến đổi tinh thần đáng kinh ngạc nhất. Tuy nhiên chính năng lượng đó, cũng đóng vai một tấm gương, mang tới bề mặt tất cả các thứ bạn cần giải quyết, làm bạn giáp mặt với những vấn đề của các bạn. Margaret trở nên một tấm gương cho bạn. Khi nhiều người nhìn vào gương họ bỏ chạy trong sự sợ hải kinh hoàng bởi vì họ không muốn giáp mặt hay muốn tự mình sửa mình.

Tôi đến không phải để thuyết giáo nhưng để nói với bạn của những thứ của thế giới tinh thần. Bạn nghe hay không là sự lựa chọn của bạn. Không ai sẽ bắt buộc bạn làm điều này. Nếu bạn chọn tôi làm thày giáo của bạn, thì bạn sẽ đi trên một đường dẫn tới sự làm sáng tỏ ở bậc rất cao, và tới việc thay đổi cuộc sống của bạn. Tôi có thể cũng trở nên một tấm gương cho bạn, cho bạn thấy những thứ bạn không muốn nhìn thấy và bỏ chạy, như nhiều người đả làm trước đây. Trong mọi cách bạn sẽ một ngày tìm thấy sự thật của mình. Cho những người mà tìm thấy sự thật đó, họ sẽ dần dần tìm thấy một hoà bình (an lạc) vượt qua những đều hiểu biết bình thường. Đây là mục đích cho sự có mặt của tôi trên trái đất này.

Di Lặc.