Translation by David Nguyen

Nếu câu trả lời cho câu hỏi trên là có, thì tôi muốn chia sẻ với bạn lời khuyên của Ngài Maitreya đã nói cho những người đến để được đọc qua channel.

Trước đây, trong một thời gian dài người trên thế giới tinh thần rất quan tâm cho những linh hồn đang mắc nợ. Trước đây một thời gian dài trước khi tôi tự mình đi vào con đường doanh nghiệp Master dạy tôi món nợ đó làm sự Biểu thị (manifesting ) của tôi dừng lại. Bạn đang từ chối chính bạn sự phong phú và giàu có của mình trong khi bạn đang trả tiền lời của món nợ.

Vài năm trước đây, một người phụ nữ có nhiều món nợ đến cho tôi coi. Cô ấy không biết phải làm gì để ra khỏi cái hoàn cảnh này. Trong thời gian coi, Master đả cho bà biết như sau đây. Người phụ nữ tuyệt vọng đang bị đe dọa với sự phá sản và cô ấy mong ước có sự trợ giúp. Master cho cô ấy biết rằng ông ta không thể dừng sự phá sản, vì chính cô ấy đã tạo ra hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, ông ta có thể giúp đỡ cô ấy bắt đầu thanh toán những món nợ của cô ấy và sẽ hết nợ chỉ trong vài năm sau.

Ông ta chỉ cho chúng ta biết là chúng ta mua nhửng thứ mà chúng ta không cần đến. Thậm chí khi chúng ta không có nhiều tiền, chúng ta cũng xài nó nhiều hơn chúng ta có. Ông tabảo người phụ nữ hảy mua một cái ví rẻ tiền. Khi cô ấy đi mua sắm cô ấy sẽ cầm lấy ví tiền và ví tiền thứ hai này. Khi cô ấy đi xung quanh các cửa hàng và nhình vào mổi móng hàng mình muốn mua và sẽ tự hỏi mình, ta có cần nó không? Ta có thể sống một tuần nửa vớinhững gì ta đang có . Ông ta nói rằng nếu cô ấy nhặt một món vật lên, và cô ấy không cần nó, thì cô ấy đặt nó lại, cô sẽ cho số tiền mà đáng lẽ phải trả cho món vật ấy vào ví tiền thứ hai của mình. Ông ta nói cô ấy sẽ làm điều này với mọi thứ cô ấy muốn mua, từ thức ăn, quần áo, hay bất cứ cái gì.

Master bảo cô ấy không được nhìn vào ví tiền cho đến cuối tháng. Ông ta nói rằng sự cám dỗ rất lớn, nhưng cô sẽ không được đụng vào ví. Cô sẽ được mở ví tiền vào cuối tháng. Ông ta cho cô ấy biết là cô ấy sẽ ngạc nhiên với số tiền cô sẽ có. Cô ấy sẽ lấy 20% trong số tổng số tiền và thết đãi cho mình vì đã không mua sấ m những thứ không cần và phần còn lại sẽ được dùng để trả những món nợ của cô ta. Master đã hỏi tôi tiếp tục liên lạc với người phụ nữ này và cho ông biết tình trạng của ấy.

Sau tháng đầu tiên, người phụ nữ đã gọi điện và nói tôi rằng cô ấy đã cất giữ được140 đô la. Cô ấy không thể tin rằng mình đã có thể xài nhiều tiền trên những thứ không cần. Sau cô lấy 20%, và dùng nó để đãi mình một bữa ăn. Cô ấy dùng số còn lại để thanh toán món nợ thẻ tín dụng của mình. Mỗi tháng cô ấy có khả năng để trả thêm 100 đến 180 đô la ra khỏi món nợ thẻ tín dụng của mình. Năm nay, cô ấy cuối cùng đã trả hết nợ. Cô ấy bây giờ đang tiếp tục thực hành điều này và có ý định để trả tiền thêm cho món nợ của căn nhà.

Master cảm thấy người nào không muốn mắc nợ có thể thử phương pháp này. Nó sẽ đemlại kiết quả nếu ta cho nó thời gian để làm việc. Đó, bây giờ là tới phiên bạn.

Margaret Birkin.