Translation by David Nguyen

Tôi thường được hỏi " Master, những động vật có linh hồn không và họ có gánh chịu nghiệp chướng không?" Thực là vậy. Mỗi sự sống đều có một linh hồn, từ cái cây trong công viên, đến con chó trong cống rãnh. Tất nhiên, những linh hồn của họ không phải tiên tiến như của con người, nhưng tuy vậy, họ có một linh hồn. Mỗi hoạt động, có một phản ứng. Với cái cây, nghiệp chướng nhỏ vì cái cây bất động và không thể di chuyển. Chu kỳ sống của nó suốt năm rất thông thường và ổn định. Tuy nhiên, nó sống và thở, di chuyển, lớn lên mỗi năm. Một cái cây chết nhiều lần trong một đời người. Nó chết trong mùa đông, rụng lá, sống lại trong mùa xuân, rồi đâm chồi, ra hoa và có trái. Rồi lại chết, và sống lại.

Cái chu kỳ này tiếp tục suốt năm. Tất cả cây cỏ đều như vậy cả. Nó tiếp tục đi và không chết, có lúc tiến bộ lên, có lúc không. Nghiệp chướng của loài này rất ít, chỉ là một chu kỳ của sự sống. Thú vật cũng có một chu kỳ của sự sống. Tuy nhiên, chu kỳ của sự sống của chúng không dài như cây cỏ. Chúng cũng luân hồi như con người. Chúng cũng có linh hồn như con người. Thú vật có một bản năng sinh tồn như con người. Loài vật cũng tạo nghiệp và trã nghiệp như loài người vậy. Có nhiều người rất ngạc nhiên khi biết được một số thú vậtđã đầu thai để làm bạn cho một số linh hồn. Chúng đã đến với mục đích duy nhất đó. Cái gì được cho ra ngoài, phải trở lại, đó là luật của Vũ trụ.

Thú vật có gánh chịu nghiệp chướng. Ví dụ như, người channel của tôi có một con mèo Ba Tư rất đẹp mà bà và chồng bà đã cứu được từ nhà thú vật. Con vật này là bạn của họ. Con mèo này thích ăn thức ăn của mèo láng giềng trong một căn nhà họ đã ở. Khi họ di chuyển đến căn nhà khác thì con mèo này đã bị mèo láng giềng ăn thức ăn của nó giống như nó đã làm cho mèo láng giềng của nó trong quá khứ. Cái gì ta cho ra ngoài, sẽ trở lại với ta! Phản ứng chống lại hành động.

Cái chu kỳ của năng lựợng karmic này sẽ không chấm dức cho đến khi nào hai con mèonày nhận ra hành động của chúng. Nó có thể không hết được cho đến khi chúng trở thànhloài người. Vì loài người là chổ loài vật sẽ trở thành. Có nhiều lần bạn đã nói với bạn là “con chó này giống con người quá” Con vật này sẽ trở thành con người vào đời sau. Những linh hồn này sẽ trở thành con người đơn giản, và từ từ sẽ trở thành thông minh hơn, hiểu biết hơn, và có sợ sống tâm linh. Con vật tạo nghiệp chướng không khác gì con người.

Di Lặc.